Korrosionsprov

Materialprovning i korrosiva miljöer – korrosionsprov
Saltdimma och salthaltig atmosfär är naturligt förekommande miljöfaktorer som ger upphov till ökad korrosion på metaller. Det finns två tillförlitliga metoder att kontrollera korrosionsbeständighet på produkter med korrosionsskyddande ytor. Dels realstidstest i naturlig miljö och dels accelererad laboratorieprovning.

CTS saltspraykammare för accelererade saltspraytester är anpassade för en mängd olika standardiserade testmetoder. Några viktiga teststandarder är:

CTS Stockholm

Försäljning och service:
CTS Climate Test Systems AB
Pajalagatan 56
162 65 Vällingby
Tel. 08-38 82 92 | info@cts.se

CTS Alingsås

Service och administration:
CTS Climate Test Systems AB
Box 462
441 29 Alingsås
service@cts.se | admin@cts.se

Danmark | Norge

CTS Danmark; Citrotek ApS
Jespervej 50A, DK-3400 Hillerød
Tel: +45 4824 3656 | salg@cts-klimaskabe.dk
www.cts-klimaskabe.dk

CTS Norge; Salitec AS
PB 70 Tveita, N-0617 Oslo
Tel: +47 92 41 68 20 | mail@salitec.no
www.salitec.no