Klimatskåp, klimatkammare, temperaturkammare och klimatrum -

   Okategoriserade 3 december, 2012
Teknisk beskrivning CTS klimatskåp, klimatkammare, temperaturkammare och klimatrum:
  • CTS klimatskåp, klimatkammare, klimatväxlingskammare
 
CTS kontrollpanel är infälld i kammarens dörr. Samtliga funktioner sköts via en meny-baserad LCD-display med ”touch” funktion som i klartext vägleder användaren till rätt funktioner. Kontrollern är fullt programmerbar.
Extern styrning:
Extern styrning via ascii-protokoll över RS232C gränssnitt är standard. IEEE488(GPIB) finns som tillbehör.
Skydd av testobjekt:
Justerbart över- och undertemperaturskydd, som stänger av kammaren om inställda gränsvärden över- eller underskrids, är standard.
Larmutgång:
Larmutgången kan, förutom att kopplas till interna bevakningssystem, styra spänningsmatning till provobjekt så att dessa ej oavsiktligt kan vara igång då kammaren är avstängd (överhettningsrisk).
Övriga detaljer och optioner:
  • kabelgenomföringar i vägg, dörr eller tak
  • trådhyllor av rostfritt stål
  • uppvärmt fönster av säkerhetsglas
  • relästyrning för interaktion med provobjekt
  • kondensskydd vid uppvärmning
  • tryckkompensering vid temperaturväxling
  • mjukvaror för Windows och LabView

CTS Stockholm

Försäljning och service:
CTS Climate Test Systems AB
Pajalagatan 56
162 65 Vällingby
Tel. 08-38 82 92 | info@cts.se

CTS Alingsås

Service och administration:
CTS Climate Test Systems AB
Box 462
441 29 Alingsås
service@cts.se | admin@cts.se

Danmark | Norge

CTS Danmark; Citrotek ApS
Jespervej 50A, DK-3400 Hillerød
Tel: +45 4824 3656 | salg@cts-klimaskabe.dk
www.cts-klimaskabe.dk

CTS Norge; Salitec AS
PB 70 Tveita, N-0617 Oslo
Tel: +47 92 41 68 20 | mail@salitec.no
www.salitec.no