Denna webbplats har tillfälligt flyttat !

Gå till: www.cts-sweden.com

Här hittar du information om klimatskåp, klimatkammare, klimatrum, temperaturkammare, värmeskåp, saltspraykammare och annan utrustning för materialprovning i varierande klimat.

CTS tillverkar testsystem för materialprovning i kombinerade miljöer av kyla, värme och luftfuktighet, allt ifrån enkla klimatskåp och temperaturkammare till avancerade klimatrum och produktionsanpassade anläggningar för industrin.

 

Nyhetsrubriken 3

–…

Läs mer

Nyhetsrubriken 2

–…

Läs mer

Nyhetsrubriken 1

–…

Läs mer

CTS Stockholm

Försäljning och service:
CTS Climate Test Systems AB
Pajalagatan 56
162 65 Vällingby
Tel. 08-38 82 92 | info@cts.se

CTS Alingsås

Service och administration:
CTS Climate Test Systems AB
Box 462
441 29 Alingsås
service@cts.se | admin@cts.se

Danmark | Norge

CTS Danmark; Citrotek ApS
Jespervej 50A, DK-3400 Hillerød
Tel: +45 4824 3656 | salg@cts-klimaskabe.dk
www.cts-klimaskabe.dk

CTS Norge; Salitec AS
PB 70 Tveita, N-0617 Oslo
Tel: +47 92 41 68 20 | mail@salitec.no
www.salitec.no